Rambler's Top100
 
 


История России
Всемирная история

День государственности, Черногория
   

Античні міста-держави півнвчного Причорномор'я

История России, Всемирная история

ПОИСКРЕКЛАМА

Список рефератов по истории

Античні міста-держави півнвчного Причорномор'я Скачать Античні міста-держави півнвчного Причорномор'я

      Національний Університет “Києво-Могилянська Академія”             Реферат з історії України

                  З теми

       “АНТИЧНІ МІСТА-ДЕРЖАВИ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР*Я ”                             Виконала студентка
                  ДЕН-2,
                             ГР. 3
                               Рибачук Анна.                 Київ – 2000


План :

    1. Вивчення античних пам(яток півдня України

    2. Антична колонізація Північного Причорномор(я

    3. Античні держави Північного Причорномор(я :

    - історія держав Північного Причорномор(я
    - державно-політичний устрій міст-держав
    - Ніконій
    - Тіра
    - Борисфеніда
    - Ольвія
    - Херсонес Таврійський

    4. Населення і торгівля античних міст-держав

    5. Вплив північно - причорноморської цивілізації на довколишні
    племена           Вивчення античних пам'яток півдня України

    Дослідження  пам'яток античної культури  на  території  України
почалося ще наприкинці 18 ст. Спочатку це були візуальні обстеження ,
викладені в загальних описах Північного Причорномор(я П.Сумароковим ,
І.Потоцьким , І.М Муравьйовим-Апостолом , Г.Е Кепером , П.І Кеппеном .
    Вже на початку 19 ст. створюються  музеї в м.Миколаєві (1806) ,
м.Феодосії (1811) , м.Одесі (1825) , м.Керчі (1826) . Їхня діяльність
спрямовувалась на вивчення переважно античних пам'яток .У 1801  році
П.К.Сухтелен проводить в м.Ольвії перші археологічні розкопки  ,трохи
пізніше розпочинаються розкопки поблизу м.Керчі й у м.Херсоні .
    Регулярного характеру розкопки пам'яток античної культури Півдня
Причорномор'я набули у кінці 19 ст. Крім історико-археологічних описів
названих авторів , в першій половині 19ст. були створені карти і плани
залишків античних північнопричорноморських міст . Згодом були зроблені
спроби звести археологічні матеріали  а  також  розвідки  з  історії
Баспорського царства й Ольвії.
    З кінця 19 ст. розгорнулися систематичні розкопки трьох найбільших
античних міст-держав та іхніх некрополів на території України - Березані та
Ольвії (Б.В. Фармаковський , Е.Р.Штерн) , Херсонеса (Одеське товариство
старожитностей ; К.К Костюшко-Валюженич , Р.І. Лепер ) , Пантікапея
(К.Є.Думберг , В.В.Шкарпіл) , курганів Боспорського царства . Були відкриті
оборонні споруди , житлові квартали , терми (лазні) й монетний двір у
Херсонесі , десятки монументальних поховальних споруд . У пожовтневий
період, а особливо після Великої Відчизняної  війни  ,  археологічні
дослідження античних пам'яток України набули дуже широкого розмаху.
    Завдяки цьому ми тепер маємо досить повне уявлення про археологію та
історію всіх чотирьох центрів поширення античної культури в Північному
Причорномор'ї -Тіри ,Ольвії , Херсонесі і Боспора.
    За джерела при вивченні історії античних північнопричорноморських
держав , крім так званих артефактів , правлять свідчення давніх авторів .
Насамперед це "Історія" Геродота . Відомості про Північне Причорномор'я
залишили також Діодор Сіцілійский , Страбон , Полієн , Демосфен , Єсхін ,